AR ENdanışmanlık ile ilgili görsel sonucu

Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, sizi mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için bakın neler yapıyoruz.
 

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.
 

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimizde ITIL, PMI, MSF gibi referans metodolojileri kullanıyoruz. Uluslararası standartlardaki danışmanlık hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:
 

 • BT politikalarının analizi ve oluşturulması
 • Sistem altyapı analizi ve tasarımları
 • Çözüm modelinin oluşturulması
 • İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması
 • Maliyet analizi (ROI)
 • Proje savunması ve sunumu

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği ile amacına ulaşıyor. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz:
 

 • Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri
 • Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, datacenter vb.)
 • Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri
 • VDI, Cloud projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek
 • Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri
 • Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri
 • İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve “High Level Design” oluşturmak

 

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçekli müşterilerimiz için kapsamlı bir teknoloji danışmanlığı hizmet portföyüne sahibiz:

Proje Danışmanlığı proje danışmanlık ile ilgili görsel sonucu

* Ürün bazlı özel proje danışmanlığı

* Müşteri bazlı özel proje danışmanlığı

* Otomasyon hizmetleri danışmanlığı

* ODM danışmanlığı

* Entegrasyon hizmetleri danışmanlığı
 

Uygulama Danışmanlığı

* Orta katman

* Masaüstü sanallaştırma

* Sunucu sanallaştırma

* Veri tabanı danışmanlığı
 

Sistem Altyapı Danışmanlığıaltyapı network ile ilgili görsel sonucu

* Sunucu sistemleri

* Veri depolama sistemleri

* Yedekleme sistemleri

* Arşivleme sistemleri

* Kullanıcı erişim bileşenleri
 

Veri Merkezi Danışmanlığı

* Fiziksel bileşen analizi

* Mantıksal bileşen analizi
 

Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı ağ ve güvenlik ile ilgili görsel sonucu

* İç-dış ağ donanım/yazılım danışmanlığı

* Güvenlik donanım/yazılım danışmanlığı

* Politika oluşturma danışmanlığı
 

BT İşletme Modeli Danışmanlığı

* Personel yetkinlik politikaları

* Eğitim hizmetleri

* BT işletme süreçleri