Ürünler & Çözümler

İş Emri Yazılımları


MES – Üretim İyileştirme Yazılımı

Üretim sürecini daha verimli hale getirmek için MES - Üretim İyileştirme Yazılımı kullanımı şart!

Üretim sürecini daha etkin hale getirmek için MES – Üretim İyileştirme Yazılımı kullanımı kaçınılmazdır! MES, üretim süreçlerini yöneten ve iyileştiren bir yazılım sistemidir.MES (Üretim Yürütme Sistemi), üretim süreçlerini yöneten bir sistemdir, fabrika düzeyinde üretimi denetler ve izler. MES, robotlar, makineler, sensörler, operatör panelleri ve işçilerden belirli aralıklarla gerçek zamanlı olarak tüm üretim bilgilerini alır. Üretim iyileştirme sistemleri kendi kendini kontrol edebileceği gibi, ayrıca kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına entegre edilebilir. Bir üretim yürütme sistemi, verimliliği artırmak ve ürün üretim sürecinin süresini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. MES ve ERP yazılımlarının entegrasyonu sayesinde, fabrika yöneticileri zamanında, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatı proaktif bir şekilde kontrol edebilir.

 

Önemli Faydalar

OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) altyapısı sunarak, üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur ve Duruş, Hız ve Kalite kayıplarını azaltır.

Makinalardan anlık üretim verisi toplayarak sensörler aracılığıyla, oluşan hataları LCD ekranlar, e-mail uyarıları ve SMS ile yetkililere anında bildirir. Bu sayede derhal önlem alınabilir, duruş süreleri ve hata oranları azaltılır.

Günlük ve haftalık işlerin Gantt Şeması'nda sürükleyip bırak yöntemiyle kolayca programlanmasını sağlar ve operasyon emirlerini anlık olarak iş merkezlerine ileterek daha etkili günlük üretim planlaması yapılmasına katkı sağlar.

ERP entegrasyonu ile makinadan alınan verilerin ERP sistemine anlık olarak girişini sağlar.

Yalın üretim ve yalın uygulama altyapısını oluşturur.

Kişisel, takım ve vardiya gibi birimlerin performanslarını ortaya çıkarır; hedeflere ulaşmak ve performansı artırmak için otokontrol sağlar.

Provalans sistemi ile makine operatörlerinin doğru operasyonlarda görevlendirilmesini kolaylaştırır.

 

 

Genel Fonksiyonlar

ERP yazılımında oluşturulan iş emirleri, Gantt Chart ekranından sürükle bırak yöntemiyle kolayca makinalara aktarılır.

Makinalarda Gantt Chart üzerinden kapasite kontrolü yapılarak iş emirleri buna göre planlanır ve hareket ettirilir.

Atanan iş emirleri, iş merkezlerinde bulunan terminallere anlık olarak yönlendirilir.

Operatörler, iş emirlerini yetkinlik seviyelerine uygun olarak sadece yetkili oldukları iş merkezlerinde başlatabilirler.

İş emirleri kısmen veya tamamen tamamlanabilir, tamamlanan iş emirleri anlık olarak ERP sistemine kaydedilir. Bu sayede bütün bu süreçler online olarak izlenebilir.

Monitörler aracılığıyla tüm iş merkezlerindeki verimlilik, durum gibi bilgiler operatörlere ve yöneticilere anlık olarak gösterilebilir.

Tanımlanan arıza, duruş, verimsiz çalışma gibi olaylar, anlık olarak e-mail ve SMS uyarılarıyla belirlenen kişilere iletilir.

Arıza uyarıları, bakım-onarım bölümlerine e-mail yoluyla iletilir.

Üretim miktarları doğrudan makinelerden sensörler ve PLC'ler aracılığıyla okunarak yanlış veri ve yavaşlık problemleri giderilir.

Oluşan üretim, duruş, hız, kalite verileri raporlanabilir.

Raporlara zaman, iş merkezi, personel, iş kodu bazında filtre ve aralık uygulanabilir.

Yazılımdaki tüm tablolarda sıralama ve filtre işlemleri yapılabilir ve bu tablolar Excel'e aktarılabilir.

Rapor birimlerine maliyetler eklenerek maliyet muhasebesi anlık olarak tutulabilir.

 

MES iş emri yazılımı kullanımının faydaları

Üretim süreçlerinde dönüş süresini kısaltır.

Hazırlık/tedarik süresini minimuma indirir.

Veri girişi süresini büyük ölçüde azaltır veya ortadan kaldırır.

Ürün kalitesini artırır.

Vardiya arası dokümantasyon ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır.

Planlama sürecini optimize eder.

Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.

Belge kayıplarını önler.

Tamamlanmayı bekleyen ürün sayısını azaltır.

Müşteri hizmetlerini geliştirir.


MES’in iş emri yazılımının işlevleri

Üretim sahasından anlık ve eş zamanlı veri toplama

Performans analizi yapma

Toplanan verileri istenilen formatta raporlama

Görevlerin üretim birimlerine dağıtımı

İş/detay planlaması

Bakım yönetimi

İşgücü yönetimi

Kalite yönetimi

Süreç yönetimi

Ürün takibi ve kaydı

Kaynak tahsisi ve durum belirleme

 

MES’in iş emri yazılımının ana işlevleri

Planlama Sistemi Arayüzü

Veri Toplama

İş Emri Yönetimi

İş İstasyonu Yönetimi

Stok Takibi ve Yönetimi

Malzeme Akış Takibi

İstisnai Durumlar Yönetimi

Üretim Zekâsı

 

 

 

İŞLETMEDEKİ BİLGİ İHTİYACI

Kapsamlı bir Üretim Yönetimi Sistemi (MES), işletmelerdeki bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

 

Üretim Departmanı:

İşletme operatörleri şu sorulara cevap arar:

 

Bu makina neden çalışmıyor?

Makina hızını doğru bir şekilde ölçebiliyor muyum?

Bu ay yapılan duruşlar, geçen yıla göre nasıl?

Mühendislik Büro:

Mühendisler, şu sorulara cevap verebilir:

 

Bu kontrol döngüsü için referans değerler doğru mu?

Koruma kilitleri, proses değerlerini kararsız hale getirir mi?

Alarmlar operatörleri yeterince uyarır mı?

Süreç Mühendisleri:

Süreç mühendisleri şu konulara cevap verir:

 

Bu makina üretimde darboğaz mı yaratıyor?

Bu sürücü nasıl bozuldu?

Malzeme stoklarım yeterli mi?

Kalite Departmanı:

Kalite Güvencesi personeli de çeşitli sorgulamalarda bulunur:

 

Reçete değişiklikleri ürün kalitesini ve miktarını etkiledi mi?

Geçen bakımdan sonra yatak sıcaklıkları ve titreşim arttı mı?

Geçen yıl makinalar kaç saat devrede kaldı?

Kurulacak MES sistemi, yukarıda belirtilen genel bilgilerin yanı sıra aşağıdaki özel üretim takip isteklerini gerçekleştirir:

 

Üretimin detay takibi

Kalite yönetimi

Operatör ve diğer elemanların izlenmesi

ERP ile iletişim ve entegrasyon

MES, MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) ile karıştırılmamalıdır. MES, sistemde tutulan bilgiyi kullanarak yapay zeka oluşturarak, MIS'in yapamayacağı belirli fonksiyonları gerçekleştirir:

 

Üretim

Parça üretimi ve ölçümü

İş emri önceliklerini yönetme

Personel atama/yeniden atama

Yarı mamulleri tahsis etme/yeniden tahsis etme

Makineleri açma, kapama

Yarı mamulleri iş istasyonlarına iletme, iş istasyonlarından alma

Üretim ekipmanını programlama/yeniden programlama

Tedarikçi yönetimi

Üretim sürecine uluslararası en iyi uygulama olan yalın üretim ve altı sigma düşüncesini aşılama

Tedarik zinciri yönetimi tepki süresini doğrudan geliştirme