Ürünler & Çözümler

AQUASOFT - Network Sistemleri


Ağ sistemleri yerel ya da geniş bir alandaki bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlayan bir bilgisayar teknolojisidir. Bu teknoloji kapsadığı alan ve fiziki bağlantı türüne göre bazı tanımlamalara bölünmüştür. Bunlar LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) ve WAN (Wide Area Network)'dır.

Yerel Alan Ağları (Local Area Network-LAN)

Küçük bir coğrafik alan içinde, bir grup bilgisayar ve ağ cihazlarından oluşan bir özel ağ türüdür. Genellikle bir ofis, birbiriyle ilişkili bir kaç bina mesafesinde bulunan bilgisayarlardan oluşan ağı tanımlamak için kullanılır. Burada ağın kaç bilgisayardan oluştuğundan daha çok bilgisayarların birbirine genel ölçekte yakın olması kriterdir. Ev, ofis, okul, hastane ağları yerel alan ağlarına örnek olabilir.

Yerel alan ağlarında genellikle bükümlü (ethernet) ya da koaksiyel kablolar kullanılır. Mesafe kısa olduğu için hız yüksek, gürültü oranı ise daha düşüktür.

Metropolitan Alan Ağları (Metropolitan Area Network - MAN)

MAN, LAN'lara göre daha fazla, WAN'a göre daha az alanı kapsayan ağ türüdür. Genellikle aynı şehirlerde ancak farklı coğrafik bölgelerde barındırılan ağları birbirine bağlayan ağ türüdür. Internet Servis Sağlayıcılarının (ISP) bir şehirde kapsadığı ağlar MAN'a örnek olabilir.

Farklı coğrafi bölgelerde olmalarından dolayı hızı LAN'a göre daha düşük olacaktır.

Geniş Alan Ağları (Wide Area Network-WAN)

Çok geniş bir coğrafya üzerinde çok sayıda LAN'ın birbirine Internet aracılığıyla bağlı olmasıyla oluşturulan ağı tanımlar. Çok sayıdaki Yerel Alan Ağlarının birbirine bağlanması görevini internet servis sağlayıcıları gerçekleştirir. Burada bahsedilen yerel alan ağları dünyanın çok farklı yerlerinde olabilir. Aktarım için optik kablolar ya da uydular kullanılabilir.Karşılaştırmak gerekirse,

WAN, LAN ve MAN'a göre çok daha geniş bir alanı kapsar. Tasarlanması ve bakımı LAN'a göre daha zordur. Çok daha uzak coğrafik konumlara bilgi gönderebileceği için hızı LAN ve MAN'a göre daha düşüktür ve hata olasılığı daha fazladır.

LAN özel kullanıma sahiptir. Diğerlerine göre daha hızlıdır ve hata olasılığı daha düşüktür. Kurulumu, bakımı ve yönetimi daha kolaydır.

MAN, kapsadığı alan ve hız olarak LAN ile WAN'ın ortasında bir konuma yerleşir.

Örnek olarak:

LAN (Hastane), MAN (Şehir), WAN (Ülke) şeklinde düşünülebilir.